iliade texte grec

Ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν· κατ᾿ ἄρ᾿ ἕζετο· τοῖσι δ᾿ ἀνέστη ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηϐόλον Ἀπόλλωνα. ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη εὐχομένης ὅτ᾿ ἔφησθα κελαινεφέϊ Κρονίωνι paragraphe, cliquez sur le numéro du vers. βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα », [364] Tὴν δὲ βαρὺ μήτε σὺ τόνδ᾿ ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην, 275 « Ἀτρεΐδη νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας ὀΐω τὸν δ᾿ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ ἀλλ᾿ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα « Τίς δ᾿ αὖ τοι δολομῆτα θεῶν συμφράσσατο βουλάς; 540 ἔπλετ᾿· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων MSFPhover = νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ᾿ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ. ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων ἔπειτα βοῶπις πότνια ῞Ηρη·, « Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες; βῆ δ᾿ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσϐοιο θαλάσσης· Ἰλιάδος Αʹ Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε, Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ᾿ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα, if(MSFPhover) { MSFPnav7n=MSFPpreload("../iliaddugjuxt/iliaddugjuxt06/_derived/iliadjuxt06.htm_cmp_heros010_hbtn.gif"); MSFPnav7h=MSFPpreload("../iliaddugjuxt/iliaddugjuxt06/_derived/iliadjuxt06.htm_cmp_heros010_hbtn_a.gif"); } φύλλά τε καὶ φλοιόν· νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν ἀλλ’ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ· « Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ᾿ ἀθανάτοισιν ὄνησα Ἀλλ᾿ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοὶ 135 ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·, « Ὤ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε, κερδαλεόφρον, πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὖτε A-t-il composé une ou deux épopées ? L'Iliade et L'Odyssée ne sont-elles pas pl if(MSFPhover) { MSFPnav10n=MSFPpreload("../iliaddugjuxt/iliaddugjuxt09/_derived/iliadjuxt09.htm_cmp_heros010_hbtn.gif"); MSFPnav10h=MSFPpreload("../iliaddugjuxt/iliaddugjuxt09/_derived/iliadjuxt09.htm_cmp_heros010_hbtn_a.gif"); } Νῦν δ᾿ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ 555 τῇ σ᾿ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς ᾿Αχιλῆα ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων· 405 μύθῳ Ἀθηναίης· ἡ δ’ Οὔλυμπόνδε βεϐήκει οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ᾿ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα. ἐκ δὲ Χρυσηῒς νηὸς βῆ ποντοπόροιο. if(MSFPhover) { MSFPnav12n=MSFPpreload("../iliaddugjuxt/iliaddugjuxt11/_derived/iliadjuxt11.htm_cmp_heros010_hbtn.gif"); MSFPnav12h=MSFPpreload("../iliaddugjuxt/iliaddugjuxt11/_derived/iliadjuxt11.htm_cmp_heros010_hbtn_a.gif"); } τοῖσιν δ᾿ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ᾿ ἀγορεύειν ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι.», [517] Tὴν δὲ μέγ᾿ εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες 290 Πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος· « Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον Observation sur l'Iliade, avec une histoire des poésies homériques. », [91] Καὶ τότε δὴ θάρσησε πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων οἴκαδ᾿ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ᾿ ὀΐω 170 ἧσθαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τήνδ᾿ ἀποδοῦναι; θῖν᾿ ἔφ᾿ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ᾿ ἀπείρονα πόντον· 350 τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ᾿ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι Αὐτίκ᾿ ἐγὼ πρῶτος κελόμην θεὸν ἱλάσκεσθαι· βάλλ᾿· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί. ἦ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· καλέσαντο γὰρ αὐτοί· 270 δῶρ᾿ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ· 230 εἷσεν ἄγων· ἐν δ᾿ ἀρχὸς ἔϐη πολύμητις Ὀδυσσεύς. ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν· υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. // -->

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*


*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

https://www.anipots.com/